Řešení záručních reklamací a odstoupení od smlouvy do 14 dnů

Záruční reklamaci řešte následujícím způsobem:

 
A) Výrobek řádně zabalte, aby nedošlo k jeho poškození při dopravě
B) Přiložte kopii nákupního dokladu (fakturu).
C) Popište vlastními slovy závadu přístroje a přiložte popis k zasílaným dokladům
D) Vyberte si nejvhodnější způsob doručení reklamace:
- osobně na adrese prodejce       
- odesláním reklamace pomocí přepravce / např. České pošty / na adresu:
 
Prokauf Komplex s.r.o.
Karla Čapka 237/4
790 01 Jeseník
 
E) Na vyřízení reklamace má prodejce 30 dní od převzetí zboží.
 
 
 
Prodejce zajistí odvoz zboží do servisu výrobce, který rozhodne o způsobu řešení reklamace. Upozorňujeme na to, že pro uznání záruky musí být výrobek používán v souladu s návodem k použití daného výrobku .

 

Odstoupení od smlouvy do 14 dnů.

  • Přiložte vyplněný formulář.    Vzor
  • lhůta 14 dní běží od převzetí zboží
  • kupující může odstoupit ještě před převzetím zboží, je nutné to prodejci co nejdříve oznámit, aby zboží nejlépe vůbec  nezasílal
  • odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle podnikateli bez zbytečného odkladu (nejpozději do 14 dnů od odstoupení od  smlouvy), zboží,které od něho obdržel
  • podnikatel bez zbytečného odkladu (nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy) vrátí všechny peněžní prostředky  včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Náklady s vracením zboží zpět  prodejci při odstoupení nese vždy spotřebitel
  • spotřebitel si může zboží prohlédnout a vyzkoušet, proto právu na odstoupení nebrání, že spotřebitel zboží za tím účelem  rozbalil a ověřil si jeho vlastnosti. Pokud však se zbožím nakládal jinak (např. jej úmyslně poškodil), odpovídá prodejci za snížení hodnoty zboží. Částka, o kterou by pak prodejce ponížil vracenou kupní cenu, by nesměla být nepřiměřená
  • spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případech, popsaných v §1837 zákona č. 89/2012 Sb

     Zboží zašlete na adresu:

     Prokauf Komplex s.r.o.

     Karla Čapka 237/4

     790 01 Jeseník